Marupok Ka Ba?

News and Updates on 25 Oct , 2019
Hindi lang puso ang marupok, minsan ang buto din. Ang osteoporosis ay isang sakit sa buto kung saan ang mga buto ay nagiging mahina at marupok. Kakulangan sa calcium at Vitamin D ang ilan sa mga sanhi nito, pati ang pagkakaroon ng fracture o pagbali ng buto. Kaya naman sa darating na October 25, hatid naming ang libreng talakayan ukol sa osteoporosis! For inquiries, please call 536-4858...

OSTEOPOROSIS 2019

Hindi lang puso ang marupok, minsan ang buto din.

Ang osteoporosis ay isang sakit sa buto kung saan ang mga buto ay nagiging mahina at marupok. Kakulangan sa calcium at Vitamin D ang ilan sa mga sanhi nito, pati ang pagkakaroon ng fracture o pagbali ng buto.
Kaya naman sa darating na October 25, hatid naming ang libreng talakayan ukol sa osteoporosis!

For inquiries, please call 536-4858 Local 111.

#WorldOsteoporosisDay2019
#MarupokKaBa?
#YourHEALTHourSERVice