Heart Tips

Hindi lamang sa baga ang tama ng paninigarilyo pati sa inyong puso rin!

Anu-ano nga ba ang epekto nito sa puso ?

#HealthServ
#YourHealthOurServiceHeart Tips