Heart Tips

News and Updates on 22 Feb , 2021
Hindi lamang sa baga ang tama ng paninigarilyo pati sa inyong puso rin! Anu-ano nga ba ang epekto nito sa puso ? #HealthServ #YourHealthOurService

Hindi lamang sa baga ang tama ng paninigarilyo pati sa inyong puso rin!

Anu-ano nga ba ang epekto nito sa puso ?

#HealthServ
#YourHealthOurServiceHeart Tips