Dengue Duo Test

News and Updates on 23 Jul , 2019
Nakakaalarma ang pagtaas ng kaso ng Dengue ngayong tag-ulan. Mahalaga ang maging maagap! Our Dengue Duo Promo Package is a complete test to detect Dengue Virus.

Nakakaalarma ang pagtaas ng kaso ng Dengue ngayong tag-ulan. Mahalaga ang maging maagap!

Our Dengue Duo Promo Package is a complete test to detect Dengue Virus.

Dengue Duo Poster