DENGUE DUO TEST

News and Updates on 15 Jul , 2020
Tag-ulan na! Nandito na ang mga lamok na nagdudulot ng Dengue. Mabuting maging maagap at huwag nang magpatumpik-tumpik na magpa-test sa HealthServ Laboratory kung makaranas ng mga sintomas gaya ng alin man sa mga sumusunod : ✔️ Biglaan pagkakaroon ng lagnat ✔️ Masakit na ulo ✔️ Panghihina ✔️ Skin rashes Ang Healthserv Dengue Duo Package ay kumpletong test upang makapag-detect ng Dengu...

Dengue Duo

Tag-ulan na! Nandito na ang mga lamok na nagdudulot ng Dengue. Mabuting maging maagap at huwag nang magpatumpik-tumpik na magpa-test sa HealthServ Laboratory kung makaranas ng mga sintomas gaya ng alin man sa mga sumusunod :
✔️ Biglaan pagkakaroon ng lagnat
✔️ Masakit na ulo
✔️ Panghihina
✔️ Skin rashes

Ang Healthserv Dengue Duo Package ay kumpletong test upang makapag-detect ng Dengue Virus sa isang tao.

#HealthServ
#YourHealthOurService