BONE MINERAL DENSITY

News and Updates on 18 Aug , 2020
Ang Bone Mineral Density Test ay tumutulong sa pag-assess ng inyong bone health. Alamin kung at risk ka for Osteoporosis o fractures at makakuha ng PHP 500 GETBACK sa inyong susunod na BMD test! Para sa ibang katanungan, maaring tumawag sa Radiology Department sa (049) 536-4858 local 111 o 0917-508-1297. #HealthServ #YourHealthOurService

BMD

Ang Bone Mineral Density Test ay tumutulong sa pag-assess ng inyong bone health. Alamin kung at risk ka for Osteoporosis o fractures at makakuha ng PHP 500 GETBACK sa inyong susunod na BMD test!

Para sa ibang katanungan, maaring tumawag sa Radiology Department sa (049) 536-4858 local 111 o 0917-508-1297.

#HealthServ
#YourHealthOurService