Alaga Kay Nanay Package

News and Updates on 19 Aug , 2019
"I've found the entire process of being pregnant to be such a miraculous, beautiful time." - Mary Helen Bowers Ang pagbubuntis ay isa sa mga biyaya na kailangan ipag-pasalamat, paghandaan at ingatan. Ang "Alaga kay Nanay" packages ay regalo na maibibigay natin sa mga Nanay. Magtungo at alamin sa inyong OB Gynecologist ang abo't kaya na presyo ng "Alaga"! #AlagakayNanayPackage #Hea...

Alaga Package

“I’ve found the entire process of being pregnant to be such a miraculous, beautiful time.” – Mary Helen Bowers

Ang pagbubuntis ay isa sa mga biyaya na kailangan ipag-pasalamat, paghandaan at ingatan.

Ang “Alaga kay Nanay” packages ay regalo na maibibigay natin sa mga Nanay.

Magtungo at alamin sa inyong OB Gynecologist ang abo’t kaya na presyo ng “Alaga”!

#AlagakayNanayPackage
#HealthyNanay
#YourHealthOurService