General Ultrasound

General Ultrasound
General Ultrasound is a procedure used to examine a specific part of a body and help diagnose the causes of pain, swelling as well as other variety of conditions. If you have a doctor’s request, call Ancillary Hotline at (049) 536-4858 local 230, 0999-225-1525 or 0917-162-9186 from Monday to Saturday 9am – 6pm for appointments. #HealthServ #YourHealthOurService
More

Sleep Study available at HealthServ

Sleep Study
Ang malakas na paghilik ay nakakaistorbo at minsa'y sinyales ng ibang sakit. Magpakonsulta na sa inyong doctor upang malaman kung delikado na ba ito at kung kailangan mo ang Sleep Study o Polysomnography. Ito ay isang test upang makatulong sa pagdiagnose ng sleep disorders tulad ng sleep apnea at insomnia. Para sa mga katanungan ukol sa test na ito, maaring tumawag sa (049) 536-4858 local 104. #HealthServ #YourHealthOurService
More

Animal Bite Center

Animal Bite Center
Huwag pabayaan ang kagat ng aso o pusa dahil maari itong maging sanhi ng pagkamatay ng isang tao lalo na kung rabid o “infected” ang nakakagat na hayop. Para sa medical assistance ukol dito, maaring tumawag sa Animal Bite Center na available sa Emergency Room at (049) 540-9999, 0922-828-6886, or 0917-301-6646. #HealthServ #YourHealthOurService
More

Hassle-free Online Consultation, Drive-Thru Laboratory and Medicine Delivery

Hassle-Free Services
Hassle-free ang HealthServ Online Consultation at very safe magpakuha ng dugo dahil sa Drive-Thru Laboratory at magpa-deliver ng gamot. ‘Di na kailangan pumasok sa loob ng ospital! Alamin ang mga detalye ng nasabing mga services sa poster sa ibaba. Register for Online Consultation: https://bit.ly/2RfmYEE Fill-out online HMO approval form: https://bit.ly/2Yyi2hb #HealthServ #YourHealthOurService
More

Birthing Care Services

Birthing Care Services
Talagang exciting ang manganak lalo na kung #RightHospital ang pipiliin mo. Sa HealthServ, alaga ang panganganak mo rito. Handog namin ang mga Birthing Services na swak na swak sa iyo! Syempre kalakip nito ang #SafeandQualityService na tatak ng ospital! Para sa mga katanungan, maaring tumawag sa (049) 536-4858 local 213. #HealthServ #YourHealthOurService
More