DENGUE DUO TEST

Dengue Duo
Tag-ulan na! Nandito na ang mga lamok na nagdudulot ng Dengue. Mabuting maging maagap at huwag nang magpatumpik-tumpik na magpa-test sa HealthServ Laboratory kung makaranas ng mga sintomas gaya ng alin man sa mga sumusunod : ✔️ Biglaan pagkakaroon ng lagnat ✔️ Masakit na ulo ✔️ Panghihina ✔️ Skin rashes Ang Healthserv Dengue Duo Package ay kumpletong test upang makapag-detect ng Dengue Virus sa isang tao. #HealthServ #YourHealthOurService
More

2020 Annual Stockholders Meeting Guidelines

annual stockholders meeting 2020
2020 Healthserv Annual Stockholders’ Meeting (ASM) Guidelines Registration for Access to ASM Live Videoconference Stockholders as of record date (June 22, 2020) who wish to be recognized in the determination of the existence of a quorum at the ASM and participate therein are requested to notify the Corporation of their intention to participate in the Meeting by remote communication through an email to the stockholder relations officer, Ms. Farida “Dhang” Apalla on or before 12 p.m. of July 21, 2020. For validation purposes, Stockholders shall also provide the Corporation the foll...
More